Посадові обов'язки.

Здійснює ретельний нагляд за довіреними йому дітьми в суворій відповідності до вимог інструкції з охорони життя і здоров'я дітей в приміщеннях установи та на дитячих прогулянкових майданчиках.
Стежить за станом і зміцненням здоров'я кожної дитини в групі, спільно з медперсоналом установи регулярно проводить комплексні заходи, що сприяють зміцненню здоров'я, психофізичному розвитку дітей, здійснює гігієнічний догляд за дітьми раннього віку.Особливу увагу приділяє дітям, які прийшли в дитячий сад після хвороби.
Планує і здійснює виховно-освітню роботу відповідно до програми в тісному контакті з іншими вихователями та спеціалістами установи.Ретельно готується до проведення занять.
Вивчає індивідуальні здібності, схильності та інтереси дітей.Уміло використовує результати вивчення у своїй педагогічній діяльності з метою розвитку кожної дитини.На підставі вивчення індивідуальних особливостей дітей, рекомендацій психолога проводить корекційно-розвиваючу роботу зі своїми вихованцями.
Забезпечує суворе виконання встановленого режиму дня і занять.
Здійснює спостереження за поведінкою дітей в період адаптації, допомагає їм; в групах раннього віку веде щоденник спостережень.
Регулярно інформує керівника установи та старшу медсестру про зміни в стані здоров'я дітей.Повідомляє старшої медсестри про відсутніх дітей, з'ясовує причину їх відсутності, веде табель обліку відвідувань.
Веде роботу з батьками з питань виховання дітей у сім'ї, залучає їх до активної співпраці з дитячим садом.Активно працює з батьківським комітетом і окремими батьками, забезпечуючи створення необхідних умов у приміщеннях групи і на ділянці для успішної реалізації виховно-освітньої програми.
З повагою та турботою ставиться до кожної дитини в своїй групі, проявляє витримку і педагогічний такт у спілкуванні з дітьми та їх батьками.
Спільно з музичним керівником і інструктором з фізичної культури готує свята, організовує дозвілля дітей.

Замінює хворого вихователя-змінника в перебіг хвороби.
Проходить медичний огляд строго за графіком.
Виконує вимогу керівника, старшої медсестри, старшого вихователя, пов'язану з педагогічною роботою і охороною життя та здоров'я дітей.
Своєчасно і чітко веде документацію вихователя.
Систематично підвищує професійну кваліфікацію і педагогічний рівень на курсах, семінарах, відкритих переглядах.
На ділянці спільно з дітьми веде роботу з благоустрою згідно з програмою своєї вікової групи.
Бере участь у педрадах установ, методичних об'єднаннях в районі, окрузі, організовує огляди-конкурси та виставки дитячих робіт до днів відкритих дверей, проводить батьківські збори, бере участь в святах.
Строго виконує трудову дисципліну і правила трудового розпорядку.
Забезпечує санітарно-гігієнічний режим у групі.
При передачі зміни в кінці робочого дня залишає в групі зразковий порядок.
Дбайливо використовує майно установи, методичну літературу, посібники.
Зміну вихователь здає особистим другим вихователю, дітей передає за списком.

Вихователь повинен знати

Конвенцію про права дитини.
Основні державні закони.
Статут установи, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Інструкції з охорони життя і здоров'я дітей, санітарно-гігієнічні норми.
Педагогіку, психологію, вікову фізіологію і гігієну.
Основи долікарської медичної допомоги.
Теорію і методику виховної роботи.
Правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.
Порядок дій в екстремальних ситуаціях, при загрозі життю і здоров'ю дітей.

Права

Має права, передбачені Трудовим кодексом України, Законом України "Про дошкільну освіту", регіональними законами, а також Статутом установи та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Відповідальність

Нести персональну відповідальність за життя і здоров'я дітей під час їх перебування в установі.
Нести відповідальність за виконання всіх обов'язків, покладених цією інструкцією.

Забезпечувати умови для засвоєння вихованцями навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей. Дотримуватися педагогічної етики, норм поведінки в колективі, забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь яких дій, які шкодять її здоров`ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

Берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати дітей дошкільного віку бережливого ставлення до майна ЗДО.

Проходити у встановлені строки медичний огляд, дотримуватись санітарних норм і правил, гігієни праці.

Нести відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров'я дитини, забезпечувати охорону життя і здоров'я дітей, дотримувати санітарні правила, відповідати за виховання і навчання дітей. виконувати вимоги мед. персоналу пов'язані з охороною і зміцненням здоров'я дітей, проводити заходи з гартування, чітко стежити за виконанням інструкцій про охорону життя і здоров'я дітей в приміщеннях дошкільної установи і на дитячому майданчику.

Виконувати договір з батьками, співпрацювати з сім'єю дитини з питань виховання і навчання, проводити батьківські збори, консультації, засідання батьківського комітету, поважати батьків, бачити в них партнерів.

Стежити за відвідуваною дітей своєї групи, своєчасно повідомляти про відсутніх дітей старшу медсестру, завідуючу.

Неухильно виконувати режим дня, наперед ретельно готуватися до занять, розробляти методичні матеріали, наочні посібники дидактичні ігри, в роботі з дітьми використовувати новітні технології.

Брати участь в роботі педагогічних рад ЗДО, вивчати педагогічну літературу, знайомитися з досвідом роботи інших вихователів.

Вести роботу в методичному кабінеті, готувати виставки, каталоги, підбирати методичний матеріал для практичної роботи з дітьми, оформляти наочну педагогічну агітацію, стенди.

Спільно з музичним керівником готувати для дітей розваги, свята, брати участь в святковому оформленні дитячого садка.Працювати в тісному контакті з іншим педагогом і помічником вихователя в своїй групі.

Системно планувати свою учбово-виховну діяльність, інформувати адміністрацію щодо своїх планів вести щоденник спостережень за дітьми під час занять, до і після; дотримуватись правил і режиму ведення документації.

Поважати дитину,як особистість, вивчати її індивідуальні особливості, знати його схильності і особливості характеру, допомагати йому в становленні і розвитку як особистості.

Допускати на свої заняття адміністрацію і представників громадськості за попередньою домовленістю.

Захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, інших шкідливих звичках.

Медичний персонал повинен здійснювати лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов"язких медичних оглядів, контроль за станом здоров»я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

Кiлькiсть переглядiв: 683